KAPITÁNSKE KURZY: PREUKAZY SLOVENSKÉ, ČESKÉ A CHORVÁTSKE

Nechcete využiť služby plateného kapitána? Chcete sa naučiť riadiť loď? Radi by ste si požičali loď a vyplávali na more alebo na kanál, rieku či jazero, ale nemáte príslušné oprávnenie - lodný preukaz ? 
Získať preukaz môžete len na základe zloženia príslušnej námornej alebo riečnej skúšky. Sme školiace stredisko Ministerstva dopravy a radi Vám poradíme, ktorý preukaz bude pre Vás vhodný a poskytneme Vám kvalitnú prípravu.

DRUHY OPRÁVNENÍ - AKÝ KAPITÁNSKY PREUKAZ ZVOLIŤ?

Existujú dva druhy lodných preukazov a nie je možné ich zamieňať. Jeden je určený iba pre plavbu po moriach a nie je možné ho použiť na rieky a opačne. Je to z toho dôvodu, že na riekach platia iné pravidlá lodnej prevádzky než na mori.


Pokiaľ chcete plávať po mori
, odporúčame začať praktickým kapitánskym kurzom. Praktický kapitánsky kurz je týždenná výuková plavba vhodná aj pre začiatočníkov. Na záver kurzu, po úspešnom zložení skúšok, dostanete buď preukaz oprávňujúci na vedenie lode Chorvátsku licenciu (BOAT SKIPPER CATEGORY B) a budete si už sami môcť prenajať loď, alebo pre záujemcov o Preukaz vydávaný MDV SR (PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VELITEĽA REKREAČNÉHO PLAVIDLA POBREŽNEJ PLAVBY - oblasť C) a Preukaz vydávaný MD ČR (PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY - oblasť C) je vykonaná praktická skúška pred jachtárskym inštruktorom a sú vystavené protokoly potrebné pre následné vykonanie teoretickej skúšky v ČR alebo na Slovensku.

Viac informácií v sekcii Praktické kapitánske kurzy.
Záujemcom o slovenskú alebo českú licenciu sú spresnené ďalšie kroky potrebné na získanie tohto preukazu.

Pokiaľ chcete plávať po rieke, kanáli alebo jazere, väčšinou Vám bude stačiť PREUKAZ VODCU MALÉHO PLAVIDLA, ale v niektorých lokalitách a pre určitú veľkosť lode sa preukaz nevyžaduje. Na Slovensku pre motorovú loď do hmotnosti 1000kg, výkonu 4kW alebo pre plachetnicu s plochou plachiet do 12m2 sa licencia nevyžaduje.