EnglishSlovenskyČesky

Prenájom lodí - poistenie kaucie

1. POISTENIE DEPOZITU CHARTROVANEJ LODE / CHARTER DEPOSIT INSURANCE 

 Pokrýva poistenie kaucie do zvolenej výšky kaucie. Spoluúčasť je 5%, nie však menej ako 50 €. Zvolená suma výšky depozitu nemôže byť nižšia ako výška depozitu, ktorá je uvedená v zmluve s chartrovou spoločnosťou. Poistenie depozitu klienta nezbavuje povinnosti zloženia depozitu podľa zmluvy o nájme lode a úhrady prípadnej vzniknutej škody z depozitu. Klient si škodu uplatňuje spätne cez YACHT POOL, zaslaním žiadosti spolu s potrebnými dokladmi uvedenými na stránkach www.yacht-pool.sk 
 
 Poistenie je platné počas obdobia platnosti poistenia (12 mesiacov) na všetky chartre, kde je poistenec uvádzaný ako skipper v chartrovej zmluve. 
 
 Uvedené sadzby neplatia na poistenie depozitu pri regatách - podlieha špeciálnym podmienkam, pre poistenie žiadajte formulár „C“.

Charter depozit      500€     750€      1000€      1500€      2000€      2500€      3000€      3500€    4000€

Poistenie                 60€        85€         110€       160€        210€        260€        310€        360€      410€ 

Charter depozit      4500€     5000€      

Poistenie                460€        510€     
   

Opens external link in new windowONLINE REGISTRÁCIA POISTENIA + PODMIENKY 

2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI SKIPPERA / SKIPPER LIABILITY INSURANCE

Poistenie zodpovednosti skippera zahrňuje materiálne a nemateriálne škody vyplývajúce z konania a zodpovednosti skippera.

 

3. POISTENIE PRE PRÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE

 Zahŕňa poistenie skippera a posádky v prípade nehody s následkom trvalej invalidity alebo smrti. Taktiež zahrňuje záchranné práce v prípade nehody. 

 

4. POISTENIE STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE:

 

 Poistenie kryje riziko kapitána jachty ako aj členov posádky v prípade odstúpenia od nájmu v dôsledku choroby. Platné je len na obdobie chartru, na rozdiel od ostatných druhov poistenia.


Opens external link in new windowONLINE REGISTRÁCIA POISTENIA + PODMIENKY 

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |