EnglishSlovenskyČesky

Poistenie u Yacht-Pool

POISTENIE DEPOZITU CHARTROVANEJ LODE / CHARTER DEPOSIT INSURANCE 

 Pokrýva poistenie kaucie do zvolenej výšky kaucie. Spoluúčasť je 5%, nie však menej ako 50 €. Zvolená suma výšky depozitu nemôže byť nižšia ako výška depozitu, ktorá je uvedená v zmluve s chartrovou spoločnosťou. Poistenie depozitu klienta nezbavuje povinnosti zloženia depozitu podľa zmluvy o nájme lode a úhrady prípadnej vzniknutej škody z depozitu. Klient si škodu uplatňuje spätne cez YACHT POOL, zaslaním žiadosti spolu s potrebnými dokladmi uvedenými na stránkach www.yacht-pool.sk 
 
 Poistenie je platné počas obdobia platnosti poistenia (1 rok) na všetky chartre, kde je poistenec uvádzaný ako skipper v chartrovej zmluve. 
 
 Uvedené sadzby neplatia na poistenie depozitu pri regatách - podlieha špeciálnym podmienkam, pre poistenie žiadajte formulár „C“.

Charter depozit      511€     1025€      1550€      2050€      2600€      3050€      4050€    5050€

Poistné                  64€       126€       162€        205€        260€        305€        405€    505€

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI SKIPPERA / SKIPPER LIABILITY INSURANCE

Poistenie zodpovednosti skippera zahrňuje materiálne a nemateriálne škody vyplývajúce z konania a zodpovednosti skippera.


POISTENIE PRE PRÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE 
 
Zahŕňa poistenie skippera a posádky v prípade nehody s následkom trvalej invalidity alebo smrti. Taktiež zahrňuje záchranné práce v prípade nehody. 

 

POISTENIE STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE:
 
Poistenie kryje riziko kapitána jachty ako aj členov posádky v prípade odstúpenia od nájmu v dôsledku choroby. Platné je len na obdobie chartru, na rozdiel od ostatných druhov poistenia.
 
 Opens external link in new windowONLINE REGISTRÁCIA

 

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |