EnglishSlovenskyČesky

Poistenie u ALLIANZ

Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla Vám umožní omezit riziko částečného nebo úplného propadnutí kauce.

Pojištění je uzavřeno v ČR u ALLIANZ pojišťovny a.s. prostřednictvím naší kanceláře.

Tímto pojištěním se nezbavujete povinnosti složit kauci v místě pronájmu. Avšak v případě částečného nebo úplného propadnutí této kauce necháte pojistnou událost v ČR zlikvidovat a po odečtení spoluúčasti -10% ze zadržené částky obdržíte vynaložené prostředky zpět. 

  1. Toto pojištění Vám umožní omezit riziko částečného nebo úplného propadnutí kauce při pronájmu lodi (charteru) v případě jejího poškození.
  2. Pojištění je uzavíráno v ČR bez ohledu na charterovou společnost, z jejíž fl otily je pronajímané plavidlo.
  3. Podle pojistných podmínek pro pojištění kauce pojistitel nahrazuje oprávněné částky kauce v případě událostí zaviněných skipperem nebo posádkou, a to až do výše zvolené pojistné částky, které zpravidla odpovídá výši spoluúčasti v rámci majetkového pojištění plavidla (vodní KASKO).

Pojištění se sjednává pro územní platnost Evropa a Středozemní moře.


Doporučujeme pečlivě přečíst podmínky pojištění!

ORIGINÁL POJISTNÉ SMLOUVY A PODMÍNKY ALLIANZ POJIŠŤOVNY a. s.

Initiates file downloadProduktový list - Pojištění plavidel

Initiates file downloadVšeobecné pojistné podmínky

Initiates file downloadDoplňkové pojistné podmínky pro pojištění kauce

Pojištění kauce:                               

Výše kauce
v Kč

Výše kauce
v  EUR

Spoluúčast
v Kč

Pojistné
v Kč

Roční
v Kč

12 500

500

1 600

1 400

2 800

25 000

1 000

2 400

2 450

4 900

37 500

1 500

3 200

3 750

7 500

50 000

2 000

4 000

4 850

9 700

62 500

2 500

4 000

6 350

12 700

75 000

3 000

4 000

7 900

15 800


 V případě, že za kalendářní rok uzavřete více než jedno pojištění kauce a z předchozích pojištění nemáte žádnou pojistnou událost, můžete dostat slevu ve výši 40% z pojistného pro druhé a další pojištění.

 

 

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |