EnglishSlovenskyČesky

Základné informácie

Chorvátsko


Oficiálny názov:

Chorvátska republika

Rozloha:

56 542 km2

Rozloha teritoriálního mora:

31 067 km2

Obyvateľstvo:

4 784 656

Hustota zaľudnenia:

84 ludí na km2

Hlavné mesto:

Záhreb

Politický systém:

Republika

Mena:

1 kuna = 100 lip

Jazyk:

Chorvátština

Náboženstvo:

77% rímski katolíci, 11% pravoslávni, 12% muslimové

Podnebie:

Mierne kontinentálne na severe s dažďami  po celý rok, stredomorské na juhu so suchým letom, priemerná teplota v Záhrebe od 0oC v januári do 22oC v júli

Najväčšia hora:

Triglav (1913 m n. m.)

Najdlšia rieeka:

Sáva (940 km – v zemi 610 km)


Chorvátsko sa nachádza v južnej časti Balkánskeho polostrova. Jeho brehy sú obmývané  Jadranským morom. Hraničí so Slovinskom, Maďarskom, Srbskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, pri morskej hranici s Talianskom, Slovinskom a Čiernou  Horou. Dalmáciou  je označovaná  časť Jadranského pobrežia, ktoré sa tiahne  sa po dĺžke 1000 km od ostrova Pag k mestu Dubrovník. Chorvátsko patrí medzi turisticky najpopulárnejšiu zem. Je povestné krištáľovo čistým morom a nekonečnými zákutiami plnými zelene. Pobrežie je lemované  viac než 1200 ostrovmi. Charakteristické sú romantické zálivy s krásnymi plážami, malebná architektúra, píniové a borovicové háje a dobrosrdečné, pohostinné obyvateľstvo. Počet ostrovov, ostrovčekov, hrebeňov a útesov: 1185; najväčšie ostrovy Krk a Cres; 67 ostrovov je  osídlených. 

 

 

Obyvatelstvo

Chorvátsko má 4,8 miliónov obyvateľov, z toho Chorváti predstavujú 78 %. Veľký počet Chorvátov žije mimo Chorvátskej republiky v dôsledku neustálej emigrácie od 19. stor. po súčasnosť. Dôvody emigrácie boli vždy predovšetkým sociálne, prípadne politické. Predpokladá sa, že len v západnej Európe žije asi milión Chorvátov , mimo Európy žije  podľa odhadov 3 milióny Chorvátov (vrátane potomkov). Na území Chorvátskej republiky žijú  ďalej tieto menšiny: Srbi ( najpočetnejšia ), Bosňania, Slovinci, Taliani, Česi, Slováci, Maďari. Republika je rozdelená na 21 krajov  ( žúp ). Úradným jazykom je chorvátština, ktorá sa píše latinkou.

Hlavné mesto

Hlavným a najväčším mestom Chorvátska je Záhreb (Zagreb ) s 779 tis. obyv. Záhreb je hospodárskym, dopravným, kultúrnym a vedeckým strediskom zeme, je národným symbolom štátu. 

Štátne zriadenie a štátne symboly

Chorvátska republika je moderný demokratický štát s ústavou z decembra 1990. Svoju štátoprávnu tradíciu odvodzuje od stredovekého chorvátskeho kniežactva a kráľovstva  (9. - 12. stor.).


Štátnu zvrchovanosť symbolizuje štátny znak, štátna vlajka a štátna hymna. Štátny znak tvorí štít so šachovnicou  25 bielych a červených  polí; v štylizovanej korune  nad ňou  je päť malých štítov s historickými erbmi: so starým chorvátskym erbom, erbom Dubrovníckej republiky, Dalmácie, Istrie a Slavónie.


Štátnu  vlajku tvoria tri vodorovné pruhy - červený, biely a modrý, uprostred vlajky je chorvátsky štátny znak. Červeno-bielo-modré pruhy sú dedičstvom revolúcie v roku 1848.


Štátna  hymna je Lijepa naša domovino (Krásna naša vlasť). Jej text napísal básnik A. Mihanović, zhudobnená bola v r. 1846 pravdepodobne J. Runjaninem. Status hymny síce získala až v r. 1974, ale už od svojho vzniku bola celonárodným chorvátskym symbolom.


Chorváti často miesto slova hymna používajú citovo zafarbené prvé dve slová hymny, teda Lijepa naša. 

Chorvátské štátne sviatky

Štátom  uznané sviatky sú v Chorvátsku tieto dni: :

•    l. január - Nový rok 
•    Veľkonočná nedeľa a pondelok ( pohyblivé ) 
•    l. máj – Sviatok  práce
•    Božie telo ( pohyblivý ) 
•    30. máj - Deň Chorvátskeho snemu ( pracovný deň ) 
•    22. jún  – Deň boja proti fašizmu
•    25. jún – Deň štátnosti Republiky Chorvátsko
•    5. august – Deň víťazstva a vďakyvzdania vlasti 
•    15. august  -  Nanebovzatie Panny Márie  
•    8. október – Deň  nezávislosti ( pracovný deň ) 
•    1. november – Pamiatka zosnulých 
•    25. a 26. december – Vianočné sviatky  


Iba pre pravoslávnych občanov je sviatočným dňom, a tiež aj dňom pracovného pokoja 7. január, iba pre moslimských veriacich je pohyblivý sviatok bajrám, v polovici marca, iba pre židovských veriacich je tiež pohyblivý sviatok Jom Kippur a Roš hašama v októbri. 

Okrem týchto sviatkov sa oslavujú a sú aj dňom pracovného pokoja niektoré ďalšie miestne pamätné dni, ako napr. v Dubrovníku sviatok dubrovníckeho patróna sv. Blažeja ( Sveti Vlaho ) – 2. januára.

Doklady, clo, predpisy

Cestovné doklady

Turisti potrebujú  platný cestovný pas, deti  musia mať vlastný  pas, alebo  musia byť zaznamenané v pase  jedného z rodičov. Chorvátske orgány požadujú, aby platnosť cestovného dokladu bola minimálne na dobu pobytu na území Chorvátska.
V prípade, že je Váš pobyt v Chorvátsku kratší ako 90 dní ( 3 mesiace ), postačí Vám cestovný pas. Občania Slovenska môžu štátnu hranicu Chorvátska  prechádzať aj s platným občianskym preukazom, vyplýva to z vyhlášky chorvátskej vlády od 1. júna 2004.

Riadenie auta Pri ceste autom je potrebné mať vodičský preukaz, doklady od vozidla a ďalej zelenú kartu. Vízum nie je potrebné. 
Rýchlostné limity
: V obci do 50 km/h, mimo obce 80 km/h, na diaľniciach 130 km/h.

Povolené množstvo alkoholu v krvi -po novom 0,0 promile. Polícia môže zadržať cudzincovi pas na 48 hodín alebo dokiaľ nezaplatí pokutu (až 2000 eur alebo 60 dní verejnoprospešných prác), alebo do rozhodnutia súdu. Pokiaľ cudzinec spácha dopravný priestupok, pre ktorý mu môže byť zadržaný VP, je mu to zapísané do VP vr. časového obdobia, počas ktorého nesmie v Chorvátsku viesť motorové vozidlo. Vodičom, ktorí mali pozitívny test na alkohol v krvi, je zadržaný VP. Pokiaľ vodič napriek tomu pokračuje v jazde, môže mu byť vozidlo zadržané.

Colné a devízové predpisy

Bez cla sa vyváža a dováža 200 ks cigariet, 50 cigár, 1 liter liehovín, 1 liter vína, 3 litre piva,   3 kilogramy kávy na osobu. Cennejšie  profesionálne vybavenie (fotoaparáty, videokamery, športové vybavenie atd.) je nutné ústne deklarovať. Vrátenie DPH platí pre cudzincov pri nákupe tovaru v hodnote vyššej ako 500 kún s potvrdením na formulári Tax-cheque pri vycestovaní z krajiny.

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |