TEORETICKÉ KURZY V ČECHÁCH: PREUKAZ SPÔSOBILOSTI K VEDENIU NÁMORNEJ JACHTY

TEORETICKÉ KURZY NA SLOVENSKU: PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VELITEĽA REKREAČNÉHO PLAVIDLA