ADRESA

AAAYacht, s.r.o.

Krajinova 1005/86

674 01 Třebíč 


Po - Pá 9:00 - 17:00

KONTAKT NA OSOBY

Petr Čech
Rezervácia lodí, kapitánske kurzy, poznávacie a zdokonaľovacie plavby.

TEL:     +420 568 823 955
GSM:    +420 604 234 416
            +421 944 737 657

Asistenčná linka: +420 604 234 416

E-mail: info@aaayacht.cz 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 27758656
DIČ: CZ27758656

Spoločnosť AAAYacht, s.r.o. je zapísaná v OR vedenom u krajského súdu v Brne oddiel C., vložka 57045

BANKOVNÉ SPOJENIE

ČSOB: 219287907/0300 (EUR)
IBAN: CZ53 0300 0000 0002 1928 7907 BIC:CEKOCZPP 
Bezhotovostné i hotovostné úhrady v EUR.

ČSOB: 218484407/0300 (CZK)
IBAN: CZ18 0300 0000 0002 1848 4407 BIC:CEKOCZPP 
Bezhotovostné i hotovostné úhrady v CZK.

 
Účet na Slovensku:

ČSOB: 4009106192/7500 (EUR)
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0910 6192
BIC: CEKOSKBX
Bezhotovostné i hotovostné úhrady v EUR