Taliansko - Lipárske ostrovy

Termín: 12. 09. 2020 – 19. 09. 2020
Cena:  360 EUR / osoba / týždeň
Trasa: Palermo - Lipari - Egady - Palermo (dĺžka trasy cca 250 NM.)

Cena zahŕňa: 
Prenájom lode na týždeň
Skipper
Poplatky za kotvenie v domovskom prístave (prvá a posledná noc)
Záverečné upratovanie lode.
Poistenie kaucie (15 eur/os)

Cena nezahŕňa: 
Posteľná bielizeň
Poistenie osôb   
Spotrebované pohonné hmoty (cca 15-25 eur/os)
Poplatky za kotvenie a státie v inom ako domovskom prístave (cca 8 eur/os/noc)
Strava (posádka zabezpečuje a platí stravu aj pre kapitána lode)
Doprava (posádka zabezpečuje a platí dopravu aj pre kapitána lode)

Stromboli

Sopka Stromboli je najaktívnejšou sopkou v Európe a jej erupciu je možné pozorovať niekoľkokrát za hodinu. Ostrov funguje ako prírodný maják, označujúci severovýchodný okraj Liparských ostrovov. Jeho názov pochádza z gréčtiny a vystihuje jeho kužeľovitý tvar. Sopečná aktivita sa ale prejavuje nie v najvyššom bode, ale v kráteroch na severozápadnom úbočí.
Výtok horúcej lávy 29. 12. 2002 a  uvoľnená hornina spôsobila vlnobitie, ktoré poškodilo dedinku  Stromboli, ktorá si i napriek tomu zachováva svoj pôvodný charakter - úzke uličky neprístupné pre auta, belostný ráz domčekov nenarušený modernou zástavbou. 

So sprievodcom je tiež možné podniknúť trojhodinový výstup k vrcholu. Najlepší pohľad na sopečné erupcie sa naskytá z vrcholu Pizzo Sopra la Fossa. Najvhodnejšie  doba pozorovania je po zotmení, kedy lávová fontána, vyvrhovaná z kráteru, sa valí k moru po svahu Sciara del Fuoco a žiari do noci jasne fialovou a oranžovou farbou. 

Vulcano
Vulcano je jeden z najznámejších ostrovov Liparského súostrovia, ktorý leží najbližšie k sicílskemu pobrežiu. Pôvodne to boli ostrovy dva, samotné Vulcano a najmladšia sopka Vulcanello. V 16. storočí ich však spojil prúd lávy. Na takto vzniknutej nízkej šiji sú dnes sírne pramene a bahenné kúpele. Pre turistov je tu najväčším lákadlom Veľký kráter (Grand Cratere), najmladší zo série sopiek na ostrove Vulcano. Sopečná činnosť na ostrove umožňuje nielen kúpele v sírnom jazierku, ale tiež príjemné kúpanie v prírodnom perličkovom kúpeli na morskom dne. 

Salina

Salina je ostrov s dvoma vrcholmi - Monte Fosso delle Felci a Monte dei Porri. Monte Fosso delle Felci je ten vyšší a dosahuje nadmorskú výšku 962 m. Výstup na vrchol trvá zhruba 3 hodiny. Z vrcholu hory za priaznivých podmienok možno vidieť všetky ostrovčeky tvoriace Liparské ostrovy. Najatraktívnejším obývaným miestom Liparských ostrovov je dedinka Pollara.