Taliansko - Liparske ostrovy

Táto plavba je zameraná na získanie praxe v oblasti B, zdokonaľovanie  v navigácií a v trime plachiet.
Po ich ukončení  účastník plavby dostane potvrdenie  praxe v oblasti B pod vedením veliteľa jachty, ktoré potrebuje na preukaz B vydávaný MDV SR alebo MD ČR.

V priebehu plavby získate nové a obohatíte si Vaše aktuálne znalosti a skúsenosti najmä v oblastiach plánovania plavieb, terestrickej navigácie, meteorológie, správneho nastavenia plachiet aj spinnakera a plavby v náročnejších podmienkach.
Ako posádka budete schopní už za niekoľko dní vykonávať potrebné činnosti pre dosiahnutie stanoveného cieľa, samozrejme pod dohľadom skúseného kapitána.

Termín: 28.03.2020 - 04.04.2020
Cena: 380 EUR/ osoba / týždeň
Trasa: Salerno (Taliansko) - Lipari – Salerno (Taliansko) (dĺžka trasy cca 500 NM)

Cena zahŕňa:
Prenájom lode
Inštruktor jachtingu 
Záverečné upratovanie lode 
Poplatky za státie v domácom prístave 
Protokol o praktickej skúške potrebný pre preukaz MDV SR alebo MD ČR
Poistenie kaucie

Cena nezahŕňa: 
Posteľná bielizeň
Poistenie osôb 
Spinnaker  
Spotrebované pohonné hmoty
Poplatky za kotvenie a státie v inom ako domovskom prístave
Strava (posádka zabezpečuje a platí stravu aj pre kapitána lode)
Doprava (posádka zabezpečuje a platí dopravu aj pre kapitána lode) 

Stromboli

Sopka Stromboli je najaktívnejšia sopkou v Európe a jej erupcie je možné pozorovať niekoľkokrát za hodinu. Ostrov funguje ako prírodný maják, označujúci severovýchodný okraj Liparských ostrovov. Jeho názov pochádza z gréčtiny a vystihuje jeho kužeľovitý tvar. Sopečná aktivita sa ale prejavuje nie na najvyššom bode, ale v kráteroch na severozápadnom úbočí. Výtok horúcej lávy 29. 12. 2002 a uvoľnená hornina spôsobila vlnobitie, ktoré poškodilo dedinu Stromboli, ktorá si aj napriek tomu uchováva svoj pôvodný charakter - úzke uličky neprístupné pre autá, belostný ráz domčekov nenarušený modernou zástavbou.

Pod vedením sprievodcov je tiež možné podniknúť trojhodinový výstup k vrcholu. Najlepší pohľad pre pozorovanie sopečných erupcií sa naskytá z vrcholu Pizzo Sopra la Fossa. Najvhodnejšia doba pre pozorovanie je po zotmení, kedy lávová fontána, vyvrhovaná z krátera, sa valí k moru po svahu Sciara del Fuoco a žiari do noci jasne fialovou oranžovou farbou.

 

Vulkano

Vulcano je jeden z najznámejších ostrovov Liparského súostrovia, ktorý leží najbližšie k sicílskemu pobrežiu. Pôvodne to boli ostrovy dva, samotné Vulcano a najmladšia sopka Vulcanello. V 16. storočí ich však spojil prúd lávy. Na takto vzniknutej nízkej šiji sú dnes sírové pramene a bahenné kúpele. Pre turistov je tu najväčším lákadlom Veľký kráter (Grand Cratere), najmladší zo série sopiek na ostrove Vulcano. Sopečná činnosť na ostrove umožňuje nielen kúpeľ v sírnom jazierku, ale aj príjemné kúpanie v prírodnom perličkovom kúpeli na morskom dne.

 

Salina

Salina je ostrov s dvoma vrcholmi - Monte Fosso delle Felci a Monte dei Porri, kedy ten vyšší dosahuje nadmorskej výšky 962 m. Výstup na vrchol trvá zhruba 3 hodiny. Z vrcholu hory za priaznivých podmienok možno vidieť všetky ostrovčeky tvoriace Liparské ostrovy. Najatraktívnejším obývaným miestom Liparských ostrovov je dedinka Pollara.