Odporúčané námorné mobilné aplikácie pre Android

Odporúčané odkazy

1.                Česká asociácia námorného jachtingu  (www.yachting.cz/cany
2.                Český lodný a priemyslový register  ČLPR  (www.czechregister.cz
3.                Český telekomunikačný úrad  (www.ctu.cz ) 
4.                Český zväz jachtingu  (www.yachting.cz/csj ) 
5.                C.O.S. – Crew Management  (www.crewmanagement.cz
6.                Preklady dokumentov EU ( isap.vlada.cz
7.                Právne predpisy EU (europa.eu
8.                Vysoká námorná škola v Gdyni – Poľsko (  www.am.gdynia.pl ) 
9.                Medzinárodná asociácia klasifikačných spoločností IACS  (www.iacs.org.uk
10.              Medzinárodná organizácia práce ILO (www.ilo.org
11.              Medzinárodná námorná organizácia - IMO( www.imo.org
12.              Medzinárodná jachtárska federácia (www.sailing.org ) 
13.              Vysoká námorná škola v Štetíne – Poľsko ( www.am.szczecin.pl ) 
14.              Ministerstvo dopravy ČR ( www.mdcr.cz
15.              Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (www.telecom.gov.sk ) 
16.              Oceány a morské právo (www.un.org/Depts/los/index.htm ) 
17.              Poľský námorný úrad v Gdyni – Poľsko (  www.umgdy.gov.pl ) 
18.              Poľský námorný úrad v Štetíne – Poľsko  (www.ums.gov.pl ) 
19.              Asociácia profesionálnych jachtárov ( www.pya.org ) 
20.              Štátna  plavebná správa - SPS ( (www.spspraha.cz
21.              Ministerstvo mora, turistiky a rozvoja – Chorvátsko (www.mmtpr.hr )
22.              Slovenská asociácia námorného jachtingu ( www.sany.sk )
23.              Slovenský zväz jachtingu ( www.sailing.sk/ )
24.              Plány a zoznamy marín vo svete ( www.marinas.com )